a_Dizajn

a_Dizajn

Autorizovaný dizajn prvku malej architektúry "Lavička s prestrešením List01"

na námestí pred kostolom sv. Cyrila a Metoda v Poprade, realizácia 2010