A M R  A T E L I E R    je  architektonická   kancelária                                                     

     pôsobiaca  v  oblasti  architektúry,  projektovania  a  dizajnu.                                    

 

     A M R  A T E L I E R    ist das Architekturbüro                                                                   

     das auf dem Gebiet der Architektur und Design tätig ist.                                              

 

 

 

História

Ing.arch. Miroslav Ričovský  je subjekt  SZČO, založený roku 1996.

V roku 2010 bol názov upravený na  Ing.arch. Miroslav Ričovský  AMR ATELIER.

Predmetom podnikateľskej činnosti je komplexná architektonická činnosť.

 

Ing.arch. Miroslav Ričovský ist selbstständiger Subjekt, gegründet im Jahr 1996.
Im Jahr 2010 wurde der Name geändert werden, um Ing.arch. Miroslav Ričovský AMR ATELIER.

Gegenstand des Unternehmens ist das komplexe architektonische Werk.

Naši užívatelia

Cieľovými užívateľmi sú klienti, ktorí potrebujú architektonické služby,

poradenstvo a pomoc pri investičných zámeroch malého a stredného rozsahu.

 

Zielgruppe sind die Kunden, die in Not von Architektenleistungen sind,
Beratung und Unterstützung in den Investitionsplänen von kleinen und mittleren Maßstab.