projekty domov

projekty domov

Projekty atypických rodinných domov:

- vypracované na základe požiadaviek konkrétneho klienta

- umiestnené na konkrétny stavebný pozemok

- spracované na základe vzájomnej konzultácie architekta s klientom

- spracované formou architektonickej štúdie s vizualizáciou modelu v 3D

Stupne a rozsah predprojektovej a projektovej dokumentácie:

- architektonická štúdia

- vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie - umiestnenie stavby

- vypracovanie projektu pre stavebné povolenie

- vypracovanie realizačného projektu

- osadenie stavby na pozemok

- zameranie skutkového stavu

- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

- projekty prípojok na verejné inžinierske siete

Charakter stavby:

- rekonštrukcie

- novostavby