Ing. Miroslav Rešetár , TZB PROJEKT

Autorizovaný stavebný inžinier

6012*I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Telefón: 00421 905 918683

Email: resetar@tzbprojekt.eu