AMR ATELIER - komplexné architektonické služby

AMR ATELIER - komplexné architektonické služby

- architektonické štúdie

- hmotové a zastavovacie štúdie

- projekty pre územné rozhodnutie

- projekty pre stavebné povolenie

- projekty pre realizáciu stavby

- projekty skutočného vyhotovenia stavieb

- zameranie stavieb

- prvky malej architektúry

- prvky mestského mobiliáru

- dizajn_ARCHON+AMR ATELIER_PREZENTÁCIA.pdf (1,4 MB)
_ARCHON+AMR ATELIER_VIZITKA.pdf (83,6 kB)