Ing. Ivan Liška , APS DESIGN

Autorizovaný stavebný inžinier

5028*SP*I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

Telefón: 00421 903 616992

Email: apsliska@mail.t-com.sk