Zoznam spolupracovníkov v priebehu rokov

V priebehu viacerých rokov prebehla spolupráca na rôznej úrovni s viacerými

architektmi, inžiniermi a profesistami rôzneho zamerania.

 

ing. Szabóová Oľga, autorizovaný stavebný inžinier, 0142*SP*A1

     Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pozemné stavby

ing.arch. Kolesár Ľubomír, autorizovaný architekt,

ing.arch. Šutek Eduard, autorizovaný architekt,

     Architekti BKPŠ s.r.o.

Meier Werner, konateľ stavebnej spoločnosti

     Wohnbau Weidenbach

ing.arch. Marton Peter, autorizovaný architekt,

     IPM s.r.o.

ing.arch. Bendík Tibor, autorizovaný architekt,

     AAaD s.r.o.

ing. Liška Ivan, autorizovaný stavebný inžinier,

     APS DESIGN

ing.arch. Vartovník Ľudovít, autorizovaný architekt,

     AVART architektonická kancelária

ing.arch. Smolec Ivan, autorizovaný architekt

     ARKÁDA architektonická kancelária

 
ing.arch. Kromka Ján, autorizovaný architekt, 1636 AA
ing.arch. Kromková Ingrid

     INAR, spol. s r.o.

ing. Rešetár Miroslav, autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 6012*I4

     TZB Projekt Poprad

ing. Kálovec Anton, autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 2672*A*1, 2672*A*3-1

ing. Paulíny Ctibor, autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 2056*Z*I3

     Atelier 66 s.r.o.

ing. Bukovina Rudolf, autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 2602*Z*5-3

     GasOil engineering a.s. Poprad,

     Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Elektrotechnické zariadenia

ing. Marušinová Marta, špecialista PO reg.č. 7-037

ing. Galovič Ondrej, autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 4661*I4

     Iglu projekt s.r.o.

     Inžinier pre technické, technologic. a energetic. vybavenie stavieb, Elektrotechnické zariad. (silnoprúd)

ing. Hámor Ján, autorizovaný stavebný inžinier, SKSI 1871*A*5-3,

     Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Elektrotechnické zariadenia